Zahradnictví se zaměřením

Kód oboru: 41-44-M/01

Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Doba vzdělávání: 4 roky

Forma vzdělávání: denní

V průběhu 4 let studenti získají základní informace o všech zaměřeních a  hradí jednotné měsíční školné ve výši 1.500 Kč.

Získáte všeobecné znalosti také z těchto předmětů: