Okruhy otázek pro ústní zkoušky závěrečné zkoušky

 • Plodová zelenina
 • Košťálová zelenina
 • Listová zelenina
 • Kořenová zelenina
 • Cibulová zelenina
 • Kořeninová zelenina
 • Vytrvalé zeleniny
 • Trvalky
 • Letničky
 • Dvouletky
 • Cibulnaté a hlíznaté
 • Pokojové s okr. listem
 • Květiny k řezu
 • Podnože a plodnost
 • Množení ovocných dřevin – přímé, nepřímé
 • Kultivace v ovocných sadech
 • Řez ovocných dřevin

Termíny a předměty

úterý 29. srpna 2017 – 8:00–16:00 hod

matematika, chemie, ochrana rostlin, ekonomika,
základy zahradnictví, technika prodeje,
komunikace a korespondence, anglický jazyk,
biologie, projektování, květinářství, zelinářství

– červen 2017

 • Tvary ovocných dřevin
 • Keře
 • Popínavé rostliny
 • Živé ploty
 • Trávníky
 • Stavby a zahrady
 • Jehličnany
 • Prostokořenné výsadby
 • Vybavení vazárny
 • Svatební floristika
 • Smuteční floristika
 • Dušičky
 • Velikonoce
 • Interiéry
 • Suchá vazba
 • Vánoce
 • Okruhy otázek pro ÚZZ 2017

.

středa 30. srpna 2017 – 8:00–16:00 hod.
český jazyk, dějepis, stroje a zařízení
sadovnictví, floristika