Kontaktní osoby

KURZY FloristickéKristýna Madarászová, tel. 602 607 022, email:
KURZ Zahradník Mgr. Ing. Martina Škorpilová., tel. 602 602 515, email:
Floristické kurzy

4 tématické bloky po 3 hodinách ( 16-19 hod.)

Podzimní floristika                              říjen

Adventní a vánoční floristika             prosinec

Jarní a velikonoční floristika              březen

Letní floristika                                    červen

Místo: vazárna školy

Certifikát: obdrží účastníci, kteří absolvují všechny bloky

Cena jednoho bloku činí 2.500,- Kč ( v ceně rostlinný a floristický materiál, lektor)

Hotové dekorace si účastníci odnáší.

Počet účastníků je omezený na 8. Přednost mají uchazeči přihlášení na všechny 4 bloky.

Přihlášky: Kristýna Madarászová

e-mail: , tel: 602 607 022

Zahradník

Zájmový kurz probíhá 1x týdně (úterý od 16 do 19 hod.) v rozsahu 60 vyučovacích hodin.

Kurz obsahuje teoretickou výuku: květinářství, sadovnictví, ovocnictví, zelinářství, základy zahradnické výroby, ochrana rostlin, zahradnické stroje a zařízení.

Termín zahájení: Začátek zahradnického zájmového kurzu ve školním roce 2023/2024 – 24.10. 2023

Bližší info obdrží zájemci mailem

Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou a je vydáno Osvědčení z kurzu.

Cena kurzu: 9.500 ,-Kč

Kurzovné se hradí na základě zaslané faktury.

 Přihláška do kurzu Zahradník

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Martina Škorpilová.,

e-mail: , tel. 602 602 515

Náplň kurz zahradník