Kontaktní osoby

KURZ Greenkeeper JUDr. Lívia Kaněrová, email: 
KURZY Floristické Iveta Krajníková, tel. 602 607 022, email:
KURZ Zahradník Mgr. Ing. Martina Škorpilová., tel. 602 602 515, email:
Greenkeeper

Rekvalifikační kurz obsahuje praktickou i teoretickou výuku v rozsahu 125 vyučovacích hodin.

Praktická výuka probíhá na smluvních golfových hřištích.

Jedná se o kurz zařazený v tzv. Národní soustavě kvalifikací pod kódem: 41-001-M.

Po skončení kurzu absolvent vykoná zkoušku u autorizované osoby a získává celostátně platné Osvědčení o uznání profesní kvalifikace Greenkeeper.

Náklady rekvalifikace – kurzovné – může za uchazeče hradit i Úřad práce.

Kurz je realizován ve spolupráci s Českým svazem greenkeeperů (ČSG)
Předpokládaný termín zahájení: jaro 2020
Cena kurzu10.300,- Kč
Cenu za vykonání zkoušky: stanovuje autorizovaná osoba – ČSG

Přihláška do rekvalifikačního kurzu Greenkeeper

Floristické kurzy

4 tématické bloky po 6 hodinách ( 9-15 hod.)

Podzimní floristika                              říjen

Adventní a vánoční floristika           prosinec

Jarní a velikonoční floristika            březen

Letní floristika                                      červen

Místo: vazárna školy

Certifikát: obdrží účastníci, kteří absolvují všechny bloky

Cena jednoho bloku činí 2.500,- Kč ( v ceně rostlinný a floristický materiál, lektor)

Hotové dekorace si účastníci odnáší.

Počet účastníků je omezený na 8. Přednost mají uchazeči přihlášení na všechny 4 bloky.

Přihlášky: Iveta Krajníková

e-mail: , tel: 602 607 022

Zahradník

Zájmový kurz probíhá 2x týdně (úterý a čtvrtek od 16 do 19 hod.) v rozsahu 126 vyučovacích hodin.

Kurz obsahuje teoretickou výuku: květinářství, sadovnictví, ovocnictví, zelinářství, základy zahradnické výroby, ochrana rostlin, zahradnické stroje a zařízení, ekonomika.

Termín zahájení: Začátek zahradnického zájmového kurzu ve školním roce 2022/2032 – říjen 2022

Bližší info obdrží zájemci mailem.

Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou a je vydáno Osvědčení z kurzu.

Cena kurzu9.500,-Kč

Kurzovné se hradí na základě zaslané faktury.

 Přihláška do kurzu Zahradník

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Martina Škorpilová.,

e-mail: , tel. 602 602 515