Kvalitní praxí se student učí správným návykům, získává důležité schopnosti a dovednosti, které mu po absolvování střední školy pomohou buď dále se vzdělávat (VOŠ, VŠ ap.), nebo najít to nejlepší uplatnění na trhu práce.

Během studia se setkává s několika formami praxe (učební, individuální, provozní) a bude mít možnost navštívit takové firmy a místa po celé Praze, na kterých je radost pracovat.

Například v Botanické zahradě v Praze-Troji se student seznámí s nejmodernějšími výrobními technologiemi a osvojí si práci spojenou s pěstováním a ošetřováním širokého sortimentu květin a dřevin. Na dalších smluvních pracovištích získá základní znalosti o řízení firmy a prodeji. Naučí se pracovat s okrasnými a řezanými rostlinami.

Jednotlivá pracoviště jsou zajištěna na základě smlouvy mezi firmou a školou.