Zahradnictví se zaměřením – Floristika

Maturitní obor 41-44-M/01 Zahradnictví, Floristika

V rámci čtyřletého denního maturitního oboru se zájemci o aranžování a vazbu květin učí Floristiku jako maturitní předmět 3 hodiny týdně, z nichž 2 hodiny týdně zabírají praktická cvičení. Výuka probíhá v odborné učebně, interiérech určených pro aranžování nebo v přírodním prostředí. Při probírání nového učiva je volena metoda výkladu, řízeného rozhovoru spojená s názornou ukázkou zhotovených floristických výrobků, vyučování pomocí didaktické techniky a živých přírodních materiálů. Samostatná aktivita žáků je podněcována zadáváním samostatných úkolů, referátů, nebo vystavováním vlastních výrobků.

V 1. ročníku je probírán společenský význam floristiky, její historie, vývoj a současnost – trendy, estetické zákonitosti vazačství a aranžování květin, kompozice ve vazačství, základní floristické techniky, poznávání materiálu, nářadí a pomůcek k vazbě a aranžování. Dále jsou probírány základní techniky vypichované misky, vazba jednostranné kytice, jednoduché úpravy věnců, vánoční, dušičkové, jarní a velikonoční vazby, práce se sušinou.

Ve druhém ročníku je probírána základní technika vypichované misky, vázy, vazba kulaté kytice, úpravy věnců, vánoční, dušičkové, pohřební, dárkové, jarní a velikonoční vazby, práce se sušinou a ikebana – styly a školy, estetické zákonitosti vazačství a aranžování květin a kompozice ve vazačství.

Ve třetím ročníku je probírána rozšířená technika vypichované misky, vázy, věnců, vánoční a novoroční, dušičkové, pohřební, dárkové, svatební, jarní a velikonoční vazby, práce se sušinou, vybavení provozních prostor, ekonomika prodeje, psychologie prodeje, jednoduché kalkulace zhotovených výrobků a uplatnění floristiky na trhu práce, burza, balení a zasílání rostlin, Fleurop, estetické zákonitosti vazačství a aranžování květin a kompozice ve vazačství.

Ve čtvrtém ročníku je probírána rozšířená a speciální technika vypichované misky, vázy, extravagantní kytice, vánoční, novoroční, dušičkové, dárkové vazby, přízdoby jednoho květu, svatební, jarní a velikonoční vazby, práce se sušinou, korzo a aranžování osob, úpravy hrobů a pietních míst, vybavení provozních prostor, ekonomika prodeje, kalkulace zhotovených výrobků a uplatnění floristiky na trhu práce, burza, zasílání a balení rostlin, estetické zákonitosti vazačství a aranžování květin a kompozice ve vazačství.

Při vazačství a aranžování se žáci seznámí s různou technikou úpravy rostlinného materiálu, která se následně uplatňuje při vazbě kytic, úprav váz, vypichovaných misek, věnců, svatební, dárkové, smuteční, vánoční a novoroční vazby, aranžování a úpravách pietních míst a hrobů.

Absolvent školního vzdělávacího programu se uplatní při výkonu povolání zejména jako technici v zahradnických firmách, ale i v příbuzném zemědělském oboru. Dále mohou vykonávat odborné funkce v tvorbě, správě a ochraně zeleně, ve státní správě, v obchodních společnostech, službách a v projekčních firmách, které souvisejí s realizací zahradnických činností. Absolvent disponuje kompetencemi pro vedení živnosti a podnikatelskou činnost. Spojení profesních znalostí s komunikativními dovednostmi  (včetně cizojazyčných ) umožní absolventům uplatnění i v rámci mezinárodních odborných činností.

Absolvent zaměření Floristika zúročí nejen pro možné budoucí podnikání, ale navíc získané znalosti a dovednosti využije při estetickém ztvárnění rostlin v harmonické celky a při výzdobě interiérů.

Po vykonání maturitní zkoušky se absolvent může ucházet i o studium na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Další informace na tel. 267 910 144