Učňovské studium – Zahradník

Kód oboru: 41-52-H/01

Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem

Doba vzdělávání: 3 roky

Forma vzdělávání: denní

Školné: se neplatí

Studenti si zde osvojí kultivaci prostředí pro pěstování květin, keřů i dřevin, jejich správné hnojení i generativní a vegetativní rozmnožování, spojené s výsadbou, údržbou a ochranou rostlin. Dále se naučí pěstovat a poznávat veškerý sortiment zeleniny, květin, ovocných i okrasných dřevin a stromů. V oblasti krajinářských úprav se studenti naučí základní zeměměřičské práce, zakládání i údržbu zatravněných ploch, správnou manipulaci i následnou údržbu zahradnického nářadí a mechanizace. Nechybí ani vazby a aranžmá z řezaných rostlin.

Výuka probíhá vždy týdenním praktickým a týdenním teoretickým vyučováním.

Další výhody: Europass, možnost získat řidičský průkaz skupiny B, T

Vyučované jazyky: angličtina