Učňovské studium – Prodavač – Florista

Kód oboru: 66-51-H/01

Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem

Doba vzdělávání: 3 roky

Forma vzdělávání: denní

Školné: se neplatí

Studenti se naučí správnou techniku prodeje jak s náležitým odborným výkladem zákazníkovi zboží předvést, prodat a vystavit s tím spojený doklad (hotovostní i bezhotovostní platba), popř. vyřídit reklamaci. Důležitou součástí je i správná komunikace a korespondence mezi prodávajícím a zákazníkem.

Výuka probíhá vždy týdenním praktickým a týdenním teoretickým vyučováním.

Další výhody: Europass, možnost získat řidičský průkaz skupiny B, T

Nabízíme rovněž jednoleté denní zkrácené studium pro absolventy středních odborných učilišť s vyučením v jiném oboru vzdělávání, nebo dvouleté kombinované studium.

Vyučovaný cizí jazyk: angličtina