Zahradnictví se zaměřením – Greenkeeper

Maturitní obor 41-44-M/01 Zahradnictví, Greenkeeper – údržba golfových hřišť

Předmět Greenkeeper si oblíbí studenti, kteří se zajímají o obor zahradnictví a současně mají zájem o golf. Počet golfových hřišť v Čechách neustále narůstá a zvyšuje se   zájem  o specialisty,  kteří  se  umějí  o green na hřištích postarat.

Nad zaměřením Greenkeeper převzal záštitu Český svaz greenkeeperů.

Obsahem učebních osnov zaměření Greenkeeper je studium o kompletní péči o golfové hřiště, o golfu v České republice a v Evropě, o základech pravidel hry, o České golfové federaci, o umístění hřiště v krajině, typech trávníků (green, fairway, RAF), hracích  překážkách, založení  golfového hřiště, projektové dokumentaci, přípravě půdy, výsadbě dřevin, modelaci terénu, závlaze a strojích a zařízeních.

Praktická cvičení probíhají pod dohledem zkušených odborníků na pražských golfových hřištích.

Současně mají naši studenti možnost využívat služeb klubu za zvýhodněných podmínek, včetně možnosti přípravy a vykonání zkoušky způsobilosti (tzv. zelené karty).

Absolventi mohou pracovat jako greenkeepeři. Středoškolské vzdělání v greenkeeperingu by mělo odpovídat úrovni 1. Evropského systému.

Dále mohou samostatně podnikat v zahradnických a zemědělských firmách, vykonávat odborné funkce ve státní správě v tvorbě a ochraně zeleně, v obchodních společnostech, službách a v projekčních firmách, které souvisejí s realizací zahradnických činností.

Absolvent disponuje kompetencemi pro vedení živnosti a podnikatelskou činnost.

Spojení profesních znalostí s komunikativními dovednostmi (včetně cizojazyčných) umožní absolventům uplatnění i v rámci mezinárodních odborných činností.

Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi pokračovat ve studiu v navazujících studijních vzdělávacích programech na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Další informace na tel. 267 910 144