Zahradnictví se zaměřením – Projektování zahrad

Maturitní studijní obor 41-44-M/01 Zahradnictví, Projektování zahrad

Žáci se zájmem o zaměření Projektování zahrad získají všeobecné znalosti a dovednosti z předmětů:

–    návrhy a projektování zahrad (včetně práce s počítačovými programy)
–    technické kreslení
–    zahradní slohy
–    urbanistická soustava
–    zahradnické stavby

V prvním ročníku si osvojí základy kreslících technik (společný předmět pro všechna zaměření)

Absolvent školního vzdělávacího programu se uplatní při výkonu povolání zejména jako technici v zahradnických firmách, ale i v příbuzném zemědělském oboru. Dále mohou vykonávat odborné funkce v tvorbě, správě a ochraně zeleně, ve státní správě, v obchodních společnostech, službách a v projekčních firmách, které souvisejí s realizací zahradnických činností. Absolvent disponuje kompetencemi pro vedení živnosti a podnikatelskou činnost. Spojení profesních znalostí s komunikativními dovednostmi (včetně cizojazyčných) umožní absolventům uplatnění i v rámci mezinárodních odborných činností.

Absolvent se zaměřením Projektování zahrad využije v podnikání navíc získané znalosti ekonomiky a managementu.

Po vykonání maturitní zkoušky se absolvent může ucházet o studium na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Další informace na tel. 267 910 144