FLORISTICKÝ KROUŽEK

Projekt Zlepšení inkluze při výuce zahradnictví; CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000291


Valentýn 21. 2. 2018 výstava
MDŽ 7.3. 2018 soutěž
Velikonoce 21.3. 2018 výstava – stánek
Den matek 9.5. 2018 soutěž
Okna plná květin 13.6. 2018 soutěž