4 tématické bloky po 3 hodinách ( 16-19 hod.)

Podzimní floristika                              říjen

Adventní a vánoční floristika             prosinec

Jarní a velikonoční floristika              březen

Letní floristika                                    červen

Místo: vazárna školy

Certifikát: obdrží účastníci, kteří absolvují všechny bloky

Cena jednoho bloku činí 2.500,- Kč ( v ceně rostlinný a floristický materiál, lektor)

Hotové dekorace si účastníci odnáší.

Počet účastníků je omezený na 8. Přednost mají uchazeči přihlášení na všechny 4 bloky.

Přihlášky: Kristýna Madarászová

e-mail: , tel: 602 607 022