4 tématické bloky po 6 hodinách ( 9-15 hod.)

Podzimní floristika                              říjen

Adventní a vánoční floristika           prosinec

Jarní a velikonoční floristika            březen

Letní floristika                                      červen

Místo: vazárna školy

Certifikát: obdrží účastníci, kteří absolvují všechny bloky

Cena jednoho bloku činí 2.500,- Kč ( v ceně rostlinný a floristický materiál, lektor)

Hotové dekorace si účastníci odnáší.

Počet účastníků je omezený na 8. Přednost mají uchazeči přihlášení na všechny 4 bloky.

Přihlášky: Iveta Krajníková

e-mail: , tel: 602 607 022