Přednáška na téma: Rostlinolékařská společnost

10. 12. 2023 Projekty

24. ledna 2018 se uskutečnila v rámci projektu Zlepšení inkluze při výuce zahradnictví přednáška na téma: Rostlinolékařská společnost :  zástupci Ministerstva zemědělství a Rostlinolékařské správy.  Přednášky se zúčastnili žáci  3.A, 4.A a 2.U.