Maturita 2024 – zakončení

22. 6. 2024 Ze života školy

V letošním školním roce maturovalo 24 žáků 4. A ročníku. Tak jako v loňském roce jsme měli 100% úspěšnost ve společné části maturitních zkoušek a celkově 6 žáků prospělo s vyznamenáním.