Akce září 2021

22. 6. 2024 Ze života školy

1.9. 2021 – společné zahájení školního roku v aule školy

6.-10.9.2021 – společná praxe žáků 4.A a 3.U ve Vizovicích

9.9. 2021 – účast na floristické soutěži v Hejnicích

15.9. 2021- účast 3 pedagogů na floristickém semináři při příležitosti  50. mistrovství ČR ve floristice v Děčíně

16.9.2021- prezentace školy na přehlídce škol v Hor.Počernicích Chvalská zahrada

16.9. 2021 – účast výchovné poradkyně na setkání výchovných poradců na ČZU Praha

22.9. 2021 – Den otevřených dveří

23.9. 2021 – účast ředitele školy na konferenci Školství 2022

27.9. 2021 – společná exkurze všech ročníků v Botanické zahradě v Praze