Akce říjen 2021

17. 4. 2024 Ze života školy

5.10. Zahájen kurz Zahradník

13.10. Den otevřených dveří

14.10. Odborná exkurze – Flora Olomouc (žáci 1.2.3.A 1.2.U)

              Projektový den – příprava k maturitě a závěrečným

              zkouškám (žáci 4.A a 3.U)

15. -17.10. Floristický seminář pro pedagogy Zah.f. MU v Lednici „Barvy a jejich použití“ – 2 pedagogové

19.10. Preventivní intervenční program – 2. setkání  3.A (agentura Prospe, akreditace MŠMT)

20.10. Návštěva žáků 1. a 2.A ročníku knihovny ve volnočasovém centru H55 městské části Praha 14