Akce leden – únor 2024

22. 6. 2024 Ze života školy

Leden 2024

3.1. – Novoroční setkání žáků a učitelů v aule školy

9.1. – Kurz Zahradník

10.1. – Den otevřených dveří

16.1. – Školení BOZP zaměstnanců

Kurz Zahradník

17.1. – Učební praxe a odborná exkurze 4.A na vinicích sv. Kláry v BZ

Setkání výchovných poradců pro Prahu 9

18.1. – Bruslení – Ice Arena Letňany – třídy 1.A, 2.A, 3.A, 1.U, 2.U

23.1. – Klima třídy – sociomapování 1.U

Kurz Zahradník

24.1. – Gaudeamus Praha

30.1. – Kurz Zahradník

31.1. – Den otevřených dveří

Únor 2024

1.2. – Maturitní ples 4.A

6.2. – Kurz Zahradník

7.2. – Den otevřených dveří

8.2. – Učební praxe a exkurze 2.A,3.A – ovocné sady Hejnice

19.2. – Přednáška – Plechárna Černý most – pěstování květin

20.2. – Vyhodnocení socimapování v 1.U

Kurz Zahradník

21.2. – Laser game – finále 2 družstva školy

Úvod do prevence návykových látek a jejich možná rizika 1.U

26.2. – 1.3. Lyžařský výcvikový kurz

27.2. – Kurz Zahradník – závěrečné zkoušky a předání osvědčení