Akce listopad-prosinec 2022

17. 4. 2024 Ze života školy

1.11.     Účast na botanické soutěži – stanice přírodovědců Praha 5

    Kurz Zahradník ( 3.,8.,10.,11., 6.,8.,13.,15.,

2.11.     Účast školy na veletrhu středních škol v Mělníku

4.11.     Přednáška 2.A, 2.U – Prevence užívání návykových látek

9.11.     Den otevřených dveří

11.11.   Přednáška 3.A, 4.A – Kariérové poradenství

30.11.   Setkání výchovných poradců – PPP pro Prahu 9

1.12.     Český rozhlas 2 – relace o tvořivosti ve floristice

2.12.     Floristická soutěž Flora Pragensis – Praha Jarov

8. – 11.12. Stříbrné vánoční dny – PVA Letňany

9. -10.12. Dny otevřených dveří s vánoční výstavou

15.12.   Odborná exkurze na Pražský hrad – 1.A, 2.A

19.12.   Vánoční bruslení  v Ice aréně v Letňanech – celá škola