Akce listopad 2018

22. 6. 2024 Ze života školy

Podívejte se na seznam akcí, přednášek, soutěží, wokrshopů, výletů a dalších událostí v měsíci listopadu 2018

1.11.     Školní soutěž – dušičková vazba
5.11.     Odborná praxe 2.A – Petřín
7 – 8.11. Přehlídka škol – Jarmark řemesel a služeb – COPTH-SŠ Praha 9
7.11.Den otevřených dveří
14.11.Odborná praxe 2.3.A ročníku – Školní statek středočeského kraje
22.11.     NIDV – konzultační seminář pro management škol – ŘŠ
22.11.Prezentace školy na ZŠ Byšice
28.11.Seminář k projektu Inkluze – učitelé
30.11.     sportovní den