Akce leden -březen 2023

25. 5. 2024 Ze života školy

Leden 2023

11.1.  –  Den otevřených dveří

20.1.  –  ČZU Praha – návštěva DOD a prohlídka Libosadu (3.A)

Účast žáků na okresním kole soutěže „Mladý zahrádkář“

Únor 2023

1.2.    –  Den otevřených dveří

15.2.  –  Den otevřených dveří

16.2.  –  Maturitní ples 4.A – kulturní dům Klecany

19.2.-25.2. –  Lyžařský kurz

23.2.-24.2. – Výstaviště Lysá nad Labem – prezentace školy         

                       veletrh středních škol „Řemesla“

23.2.  –  Závěrečné zkoušky kurzu „Zahradník“

Březen 2023

1.3. –  Návštěva národního divadla – představení Naši furianti

3.3. –  Biologická olympiáda – školní kolo

9.3. –  Floristická soutěž školy

V jarních měsících se na naší škole uskutečnila školní floristická soutěž na téma: Mezinárodní den žen. Účastnili se jí žáci všech ročníků Střední zahradnické školy a Středního odborného učiliště s.r.o. Soutěž se nesla v příjemné jarní atmosféře. Žáci všech ročníků se zadaných úkolů chopili velmi kreativně.  Všechny krásné aranžérské práce, jsou po vyhodnocení soutěže vystaveny.

První soutěžní disciplínou byla vázaná kulatá kytice do spirály.  S největším počtem bodů v této disciplíně se umístila na 1. místě žákyně Kristýna Madarászová ze třídy 4. A. Společně jí k tomuto krásnému místu pomáhala v pozici asistenta Anna Sluníčková. Na krásném
2. místě se umístila žákyně Veronika Kotková s asistentkou Lucii Levou, třída 2.U.

3. místo obsadila soutěžící třídy 3.A Tereza Pilcová s asistentkou Natálií Vašicovou.

Druhou soutěžní disciplínou byla jarní sesazovaná nádoba. Žáci měli možnost sesazovanou nádobu doplnit o krásné jarní přízdoby. Na 1. místě v bodovém hodnocení tohoto úkolu se umístila skupina Kristýny Madarászové společně s Annou Sluníčkovou. Krásné 2. místo obsadili Tereza Pilcová a Natálie Vačicová a na 3. místě předvedla svoje aranžérské schopnosti skupina žáků Veronika Kotková s Lucií Levou.

Umístění tříd v celkovém bodovém hodnocení.

  1. místo – 4.A
  2. místo – 3.A
  3. místo – 2.U

Všem účastníkům této floristické soutěže bychom chtěli poděkovat a budeme se těšit na další příjemné setkání u dalších pořádaných floristických akcích.

16.3 -17.3. – Příprava Zahradnického plesu na Žofíně

23.3.-24.3. – Exkurze tříd 2.3.A a 1.2.U – výstava Zemědělec v Lysé n/L

30.3. –  Odborná exkurze do Drážďan – výstava orchidejí

31.3. –  Účast na floristické soutěži „Otvírání jara“ – PVA Letňany