Akce březen až červen 2020

15. 7. 2024 Ze života školy

Škola byla přihlášena na další soutěže, které se vlivem pandemie COVID 19 nekonaly:

Soutěž v řezu ovocných dřevin na ČZU Praha

Floristická soutěž na výstavě For Garden „Otvírání jara“ v PVA Letňany

Floristická soutěž  – „Soběslavská růže“

Mezinárodní mistrovství ve Floristice – Děčínská kotva“

Projektová činnost:

Operační program Praha – pól růstu, Šablony 2020 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Termín zahájení:     1. 1. 2020 Termín ukončení:   30. 6. 2021

Projekt je zaměřen na jedné straně pro žáky s OMJ uskutečněním doučování a projektové výuky a na druhé straně si pedagogové zlepší své znalosti, kompetence a dovednosti zahraničními stážemi a DVPP.

Do projektu je zařazen volnočasový klub se zaměřením na floristiku. Pozornost řešitelů je soustředěna i na komunitně osvětová vzdělávání.

Do projektu je zařazen volnočasový klub se zaměřením na floristiku. Pozornost řešitelů je soustředěna i na komunitně osvětová vzdělávání.

Od 10. března 2020, kdy došlo k uzavření škol z důvodu pandemie COVID-19  nastala nová situace pro pedagogy a žáky. Změnil se způsob vyučování. Zvolili jsme jednotný postup pro výuku na dálku. Učitelé reagovali rychle a odpovědně. Na webových stránkách školy jsme žákům zadávali přehledně úkoly a měli i zpětnou vazbu. Někteří učitelé po zjištění možností jednotlivých žáků vyučovali přes Skype. Po umožnění nástupu žáků závěrečných ročníků do školy jsme realizovali především praktické vyučování a odborný výcvik a soustředili jsme se na přípravu žáků ke společné a profilové části maturitní zkoušky a odborných předmětů vztahujících se k  závěrečným zkouškám. Maturitní a závěrečné zkoušky nebyly narušeny a proběhly v řádných termínech. Předání maturitních vysvědčení a vydání výučních listů se uskutečnilo v aule školy. Vzdělávání v tomto školním roce končíme předáváním vysvědčení 26. června 2020. Škola v období pandemie COVID-19 postupovala dle vydaných zákonů, vyhlášek, nařízení a metodických doporučení. Na konci června 2020 se neuskutečnilo z důvodů pandemie setkání vedení školy s rodiči a žáky budoucích prvních ročníků (bylo přesunuto na začátek září).