Rekvalifikační kurz obsahuje praktickou i teoretickou výuku v rozsahu 125 vyučovacích hodin.

Praktická výuka probíhá na smluvních golfových hřištích.

Jedná se o kurz zařazený v tzv. Národní soustavě kvalifikací pod kódem: 41-001-M.

Po skončení kurzu absolvent vykoná zkoušku u autorizované osoby a získává celostátně platné Osvědčení o uznání profesní kvalifikace Greenkeeper.

Náklady rekvalifikace – kurzovné – může za uchazeče hradit i Úřad práce.

Kurz je realizován ve spolupráci s Českým svazem greenkeeperů (ČSG)
Předpokládaný termín zahájení: jaro 2020
Cena kurzu10.300,- Kč
Cenu za vykonání zkoušky: stanovuje autorizovaná osoba – ČSG

Přihláška do rekvalifikačního kurzu Greenkeeper